Sınır Dışı (Deport) Etme Kararı Ve İtirazı

Sınır Dışı (Deport) Etme Kararı Ve İtirazı

Sınır dışı (deport) etme kararı ve itirazı süreçleri hakkında detaylı bilgileri bu sayfada mevcuttur. Sınır dışı etme (deport), en basit tanımıyla ülkede bulunması istenmeyen bir yabancının ülke sınırlarının dışına çıkarılması ile sonuçlanan işlemdir. Sınır dışı etme (deport), kişinin ikamet ve seyahat hakkını kısıtlayan ve bu hakların kullanılmasına doğrudan müdahalede bulunan bir eylem olmasından ötürü, aynı zamanda devletin egemenlik haklarını kullanılmasıyla ilişkilendirilen bir kavramdır. Bu karar yabancıların ve yakınlarının yaşamında önemli etkiler bırakacağından, işlemin sağlam hukuki dayanaklar ve karara karşı etkin itiraz mekanizmalarının öngörüldüğü bir sistem içinde yerine getirilmesi önem arz eder.

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararı

Yabancılar, sınır dışı etme (deport) kararıyla menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Buna göre sınır dışı etme (deport) kararının zorunlu unsurlarını Türk Vatandaşı olmama, alınmış bir sınır dışı kararının bulunması ve gönderilecek ülkenin tespiti oluşturur.

Sınır dışı etme (deport) işleminden bahsedilebilmesi için işleme konu olan kişinin hukuken yabancı olması gerekir. Diğer bir anlatımla Türk Vatandaşı olan kişi hakkında sınır dışı etme (deport) kararı alınamaz.

Öte yandan yabancı hakkında alınmış geçerli bir sınır dışı etme (deport) kararı bulunmadıkça, kişi sınır dışı edilemez.

Sınır dışı etme (deport) kararının en önemli noktalarından birisi de, gönderilecek ülkenin tespitidir. Sınır dışı işleminde yabancının kendi ülkesine gönderilmesi önceliktir. YUKK m. 52’de düzenlenen transit kullanacağı ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı etme (deport), ikinci ve üçüncü seçeneklerdir.

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararıyla ilgili detaylı yazımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sınır dışı etme (deport) Kararının Gerekçeleri

Sınır dışı işlemi, ülkede kalması arzu edilmeyen yabancıların ülke dışına çıkarılmasıdır. Bu işlemin gerekçeleri, vize süresinin ihlal etmek, izinsiz çalışmak, idari emirleri yerine getirmemek ya da kamu üzeni ve güvenliği ya da kamu sağlığı açısından ciddi tehdit özelliği taşıyan adi suçlara karışmak olabilmektedir.

Sınır Dışı Kararı İçin Yetkili Makam

Sınır dışı etme (deport) kararına ilişkin il göç idaresi müdürlüklerince yapılacak değerlendirme, il göç idaresi müdürlüğünde, geri gönderme merkezlerinde veya il göç idaresi müdürlüğünün uygun bulacağı başka yerlerde yapılabilmektedir.

En geniş bilgi için göç idaresi başkanlığı sınır dışı etme yazısını okuyabilirsiniz. https://www.goc.gov.tr/sinir-disi-etme

Sınır Dışı (Deport) Etme Kararı Ve İtirazı
Sınır Dışı (Deport) Etme Kararı Ve İtirazı

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararının Tebliği

Sınır dışı etme (deport) kararının gerekçeli şekilde alınması gereklidir. Sınır dışı etme (deport) kararlarına karşı yargı yoluna başvurma ve itiraz etme hakkı bulunduğundan, kararın gerekçeli olarak alınmış olması şarttır. Kanun, sınır dışı etme (deport) kararının gerekçesiyle birlikte ilgilisine ya da yasal temsilcisine yahut avukatına tebliğ edilmesini şart kılmıştır.

Sınır dışı etme (deport) kararı, etkin başvuru hakkının zarar görmemesi için kişinin kendisine ya da yasal temsilcisine kararın sonuçları, bu karara itiraz usulleri ve süreleri konusunda bilgilendirilmesi gerekir. Öte yandan bu bilgilendirmemin hakkında sınır dışı etme (deport) kararı verilen kişinin anlayacağı bir dilde olması gerekir.

Sınır Dışı (Deport) Edilme İtiraz Süresi

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.

Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.

Mahkemeye yapılan başvurular 15 gün içinde sonuçlanır ve Mahkemenin vermiş olduğu kararlar kesindir.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Sınır Dışı (Deport) Edilme İtiraz Süresi Genel Olarak

Sınır dışı (deport) edilme kararı alındıktan sonra kişinin itiraz etme hakkı vardır. Itiraz süresi ve yolları, ülkeden ülkeye ve hatta bazen bölgeden bölgeye değişebilir.

Genellikle, kişi sınır dışı edilme kararını alan yerel yetkililer veya göçmenlik yetkililerine yazılı olarak itiraz edebilir. Bu itiraz, sınır dışı edilme kararının yanlış veya haksız olduğuna dair gerekçeler içerebilir.

İtiraz süresi, ülkeden ülkeye değişebilir. Bazı ülkelerde itiraz süresi haftalarca, bazılarında ise aylarca sürebilir. Kişi itiraz süresi içinde itiraz etmediği takdirde, sınır dışı edilme kararı yürürlüğe girer.

İtiraz süresi içinde itiraz edildiği takdirde, kişiye bir duruşma düzenlenir ve kişinin itirazları incelenir. Eğer itiraz kabul edilirse, sınır dışı edilme kararı iptal edilir. Eğer itiraz reddedilirse, kişi ülkeden çıkarılabilir.

Deport (sınırdışı) kararına itiraz dilekçesi *2023 aşağıdadır.

Göç- idari gözetim kararına itiraz dilekçesi aşağıdadır.

Sınır dışı etme (deport) Kararına Karşı İtiraz Hakkı ve Sonuçları

Sınır dışı etme (deport) kararının gerekçesiyle birlikte yukarıdaki bölümde izah olunduğu şekildi ilgilisine yada yasal temsilcisine yahut avukatına tebliğ edilmesi zorunludur.

Bu kararın usulüne uygun bir şekilde tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde idare mahkemesine “Sınır dışı etme (deport) Kararının İptali” istemiyle dava açması gerekir. Söz konusu süre, hak düşürücü süre mahiyetinde bulunduğundan anılan süre zarfında davanın açılmaması halinde karar kesinleşmiş olur ve bir daha bu konu hakkında dava açılamaz.

Mahkemenin başvuruyu on beş gün içinde sonuçlandırması öngörülmüştür. İptal istemiyle açılan dava neticesinde mahkemece verilecek karar kesindir. Bu nedenle sınır dışı etme (deport) kararının gerekçeli olması, mahkemece değerlendirme yapılacakken tüm ayrıntıların bilinmesi gerekliliği nedeniyle büyük önem arzetmektedir.

Sınır Dışı (Deport) Etme Kararı Ve İtirazı
Sınır Dışı (Deport) Etme Kararı Ve İtirazı

İptal davasının açılmasıyla birlikte sınır dışı etme (deport) kararının yürürlüğü kendiliğinden durur. Diğer bir ifadeyle, davanın açılmasıyla birlikte karar verilinceye dek yabancı hakkında verilmiş olan sınır dışı etme (deport) kararının yürürlüğü durur ve bu karar uygulanamaz.

Ancak sınır dışı etme (deport) kararının iptali istemiyle açılan davanın açılması, yabancı hakkında ayrıca bir idari gözetim kararı alınmış olması halinde bu kararın yürürlüğünü durdurmaz. İdari Gözetim Kararı ve İtirazıyla ilgili detaylı bilgi için bu konudaki makalemizi inceleyebilirsiniz.

Call for imigration lawyer, attorney at law

Contact us from +90 532 263 86 59 (Call or whatsapp)

Phone : +90 532 263 86 59

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir