Sınır Dışı Deport Kararı

Sınır Dışı Deport Kararı

Sınır dışı kararı yaygın kullanılan ismiyle deport kararı, yabancıları ülke dışına zorla çıkarılmasını sağlayan karardır. Bu kararın alınma ve uygulama süreci 6458 sayılı Yabancılar  Uluslararası Koruma Kanunu’nda 52. Ve devamı maddelerinde ifade edilmiştir.

Kanunun 52.maddesinde ifade edildiği üzere; “Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.”

 Sınır dışı etme kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğün’ün talimatı üzerine veya doğrudan valilik tarafıdan alınır.

Sınır Dışı Etme Kararı Alınacaklar

6458 sayılı Kanun’un 54. Maddesinde haklarında sınır dışı etme kararı alınacak kişiler sayılmıştır. Bunlar;

TCK 59. Maddesi düzenlemesine göre aldığı cezanın infazı tamamlandıktan sonra sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar,

Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar

Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar

Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

İkamet izinleri iptal edilenler

İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler

Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler

Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar

İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar

Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

Sınır Dışı(Deport) Kararına Karşı İtiraz
Sınır Dışı(Deport) Kararına Karşı İtiraz

Sınır Dışı Etme Kararı Alınamayacak Yabancılar

Hakkında sınır dışı etme kararı alınamayacak olanlar Yabancılar  Uluslararası Koruma Kanunu’nun 55. maddesinde sayılmıştır. Bunlar;

Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler

Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar

Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları

Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurlarıdır.

Sınır Dışı(Deport) Kararına Karşı İtiraz

Deport kararı, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi deport kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesine başvurarak itiraz hakkını kullanabilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, 7 günlük itiraz süresi dolmadan ve itiraz etmişse itiraz sonuçlanmadan sınır dışı edilemez.

Karara karşı idare mahkemesine başvuru yapılması halinde başvurunun deport  kararı veren idari makama bildirilmesi gerekir. Bu durumda sınır dışı kararı, idare mahkemesi itiraz hakkında karar verene kadar uygulanamaz.

İdare mahkemesi itiraz konusunda 15 gün içerisinde karar verir. Verilen karar kesindir. İdare mahkemesinin, kararına itiraz edilemez. Mahkeme kararı doğrultusunda ya sınır dışı kararı ortadan kalkar ya da sınır dışı kararı uygulanır.

Bu süreci hukuki destek alarak avukat aracılığıyla yürütmek telafisi mümkün olmayan hak kayıplarının önüne geçmesini engelleyecektir. Hak düşürücü süreler bulunduğundan sürelerin geçirilmesi ciddi sorunlara sebebiyet vererek çok hızlı bir şekilde kişileri sınır dışı edilmek ile karşı  karşıya bırakabilir. Bu sebeple avukat desteği gerekli ve oldukça önemlidir.

Sınır dışı(Deport)  kararına karşı itiraz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Selimpaşa Silivri Avukat – Yabancılar Deport Kaldırma Avukatı : 0532 263 86 59

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir