Talak, mehr, sadak, mubaraa, hul

Talak, Mehr, Sadak, Mubaraa, Hul

Talak, mehr, sadak, mubaraa, hul nedir ? Serbest boşanma sistemi bireyci görüşün ürünüdür. Serbest boşanma sisteminde karşılıklı anlaşma ya da eşlerden birinin tek taraflı irade beyanıyla evlilik bağı sona ermektedir.

Talak, kocanın hiçbir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak eşini boşayabilmesidir. Talak “bağ çözmek, serbest bırakmak” kelime anlamına sahiptir, fıkhi anlamı ise “belirli sözler eşliğinde evlilik bağının çözülmesi ve kaldırılması” olarak açıklanır.

İslam hukukuna göre kusursuz olan eşi boşamak mekruh olarak değerlendirilir.

Mehr” ya da “sadak” islama göre evlenen bir kadının mal ya da eşya olarak bir hediyeye evlilik ile birlikte hak kazanması olarak tanımlanabilir. “Mehir” olarak da halk arasında ifade edilir, evliliğin koşulu değil sonucudur.

Mehr boşanmayı engellemesi ya da tazminat olarak düşünülmesi gereken bir değer olarak algılanmamalıdır.

Mehr taraflarca belirlenmişse “mehri müsemma” olarak adlandırılır.

Mehr peşin ödenmesi halinde “mehri muaccel” ve bu bedelin sonradan ödenecek bir kısmı varsa bu kısım “mehri müeccel” olarak adlandırılır.

Kadının mehr isteme hakkı düğünden sonra doğduğu kabul edilir.

Kadının mehr hakkından vazgeçmesi etmesi geçerli kabul edilmemektedir.

Mubaraa ise tarafların anlaşarak ve birbirlerine bir şey vermeden evliliği sona erdirmeleridir.

Boşanma hakkı islam hukukunda kocaya verilmiştir. Ancak koca isterse kadına istediği zaman boşanma hakkını verebilir. “Hul” kadın ya da üçüncü bir kişinin kocanın izninin ardından kocaya bedel ödeyerek kadının boşanmasının sağlanmasıdır.

Hul” kadının bir bedel karşılığı evlilikten kurtulması anlamına gelmektedir.

Yukarıda bahsedilen terimlerden kanunlarımız kapsamında sadece mehr‘in hukuki anlamda bir geçerliliği olabilir. Mehr senedi olarak düzenlenen belgenin ancak her iki tarafça imzalanması halinde borçlar hukukuna göre bir geçerliliğinin olduğu kabul edilmelidir.

Talak, mehr, sadak, mubaraa, hul nedir ?
Talak, mehr, sadak, mubaraa, hul nedir ?

Nafaka hakkında bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

İstanbul Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için: 0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir