Tazyik Hapsi Nedir ?

tazyik hapsi nedir

Tazyik hapsi nedir, öncelikle İcra ve İflas kanunu başta olmak üzere bazı özel kanunlarına düzenlenen bir yaptırım türüdür.

Tazyik hapsi, en basit tanımıyla bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle uygulanan hukuki yaptırımdır. Tazyik hapsi, kişinin kanundan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesi için bir işi yapmaya/yapmamaya veya bir şeyi vermeye mecbur zorlamak maksatlı uygulanan cezaevi yaptırımdır.  Bir diğer ismi de zorlama hapsi olarak bilinmektedir.

Tazyik hapsinin gündeme gelmesi için mevcut bir şikâyet gerekmektedir.

Tazyik hapsinin amacı kişinin yapmakla, vermekle ya da yapmamakla yükümlü olduğu şeyleri derhal yerine getirmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple kamu düzenine ilişkin bir değeri koruduğu için kişinin bu yükümlülüğü yerine getirmesi ile birlikte ortadan kalkar.

Tazyik hapsi, Türk Ceza Kanunda belirtilen hapis cezasından farklıdır. Tazyik hapsi seçenek yaptırımlarına çevrilemez. Tazyik hapsi paraya çevrilemez ve ertelenmesi söz konusu değildir. Şartlı salıverme hükümleri uygulanamaz. Örneğin sanığın 3 ay hapsen tazyikine karar verilmiş ise hükümlü bahse konu yükümlülüğünü ifa etmez ise bu sürenin tamamını cezaevinde geçirmesi gerekmektedir.

tazyik hapsi nedir?
tazyik hapsi nedir?

Tazyik Hapsi Verilebilecek Durumlar Şu Şekildedir;

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 13.maddesi “Tedbir kararlarına aykırılık” başlıklı hükmü

  • İcra İflas Kanunu’nun 342.maddesi “İcra Dairesince Teslim Edilen Taşınmaz veya Gemiye Tekrar Girenlerin Hakkında Ceza” başlıklı hükmü
  • İcra İflas Kanunu’nun 343.maddesi “30 Ve 31 İnci Maddeler Yani İlamların İcrasına Muhalefet Edenler Hakkında Ceza” başlıklı hükmü
  • İcra İflas Kanunu’nun 340.maddesi “Borçlunun Ödeme Şartını (Taahhüdü İhlal) İhlali Halinde Ceza” başlıklı hükmü
  • İcra İflas Kanunu’nun 338/2.maddesi “Aciz Vesikası Almış Bir Borçlunun Asgari Ücretin Üstünde Bir Geçim Sürmesi” konulu hükmü
  • İcra İflas Kanunu’nun 341.maddesi “Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası” başlıklı hükmü
  • İcra İflas Kanunu’nun 344.maddesi “Nafaka Borcunu Ödememek” olarak sayılabilir.

Tazyik Hapsi Yargılama Süreci ve İnfazı

Tazyik hapsinin gündeme gelmesi için mevcut bir şikâyetin olması gerekmektedir. İcra takibinin yapıldığı yerdeki icra ceza mahkemesine dava açmak suretiyle şikâyet dilekçesi sunulmalıdır. Burada dikkat edilecek husus şikâyet süresi 3 aydır bu süreye dikkat edilerek şikâyet yapılmalıdır aksi halde davanız reddedilecektir.

Tazyik hapsinin infazı için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Kanun yollarına süresi içinde başvurulmaması veya kanun yollarının tüketilmesi sonucunda karar kesinleşir.

Tazyik hapsi kararı kesinleştikten sonra kararın infazı için, mahkeme kararı, ilgilinin kararda yazılı adresinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilir. Akabinde kolluk kuvvetleri ile kişinin getirilmesi sonucu tazyik hapsinin infazı sağlanır.

Tazyik hapsinin amacı kişinin yapmakla, vermekle ya da yapmamakla yükümlü olduğu şeyleri derhal yerine getirmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple tazyik hapsinin infazı sırasında şartlı salıverme hükümleri uygulanmaz. Kararda belirtilen süre boyunca cezaevinde geçirilmesi gerekmektedir. Ancak tazyik hapsine konu yükümlülüğünü yerine getirmesi ile birlikte tazyik hapsi ortadan kalkar.

hapis
Tazyik Hapsi Yargılama Süreci ve İnfazı

Tazyik Hapsi Adli Sicil Kaydına İşlenir Mi?

Tazyik hapsi Türk Ceza Kanunda belirtilen hapis cezalarından farklı olduğundan, adli sicil kaydına işlemez. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük 193.madde düzenlenmesinde adli sicil kaydına işlenmeyeceği ifade edilmiştir. Böyle tazyik hapsi alan kişinin memuriyetine etki etmez. Ayrıca tazyik hapsi alan kişinin başkaca suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi gibi askıda hükümler mevcutsa bunlar üzerinde de bir etkisi bulunmamaktadır.  

Bilgi için: 0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Diğer yazılarımız:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir