Tenkis Davası

Tenkis Davası

Kanunun saklı paylı mirasçılara tanıdığı bu hak tenkis davası açılarak kullanılır. Dolayısıyla miras bırakan saklı paylı mirasçılarının saklı paylarını gözetmeden tüm miras üzerinde tasarrufta bulunmuş olsa dahi saklı paylı mirasçılar (miras bırakanın altsoyu, anası-babası ve eşi) tenkis davası açarak miras üzerindeki haklarını talep edebileceklerdir. Özellikle miras bırakanın mirasçılara miras bırakmama amacı ile yaptığı kazandırmalar başka deyişle mirastan mal kaçırma işlemlerine karşı tenkis davası açılmaktadır.

  • Tenkis davası hukuken bozucu yenilik doğuran bir davadır. Tenkis kararı geçmişe etkili olup, mirasın açıldığı andan itibaren hüküm doğurur.
  • Tenkis davaları saklı payı ihlal eden kazandırmanın yapıldığı kişiye karşı açılır.
  • Miras bırakanın ölümünden sonra açılır.
  • Verilen karar yalnızca dava açan saklı paylı mirasçı ve davalı arasında hüküm ve sonuç doğurur, davaya taraf olmayanları etkilemez.

Tenkis Davasında Süre

Tenkis davası hak düşürücü süreye bağlıdır. Süre geçti mi dava hakkı sona erer.

TMK m. 571’e göre tenkis davası açma süresi 1 yıl ve 10 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. 1 yıllık süre mirasçıların saklı paylarının ihlal edildiği günden itibaren başlar.

10 yıllık süre vasiyetnamelerde vasiyetnamenin açılmasıyla, diğer tasarruflarda (miras sözleşmesi veya sağlararası tasarruflarda) mirasın açılmasından sonra başlar. 

Miras Bırakan, Mirasının Tümünü Bir Kişiye Bırakabilir Mi?
Miras Bırakan, Mirasının Tümünü Bir Kişiye Bırakabilir Mi?

Tenkis Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme HMK m. 2/1 gereği Asliye Hukuk Mahkemesidir.

TMK Md. 576 gereğince tenkis davası miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

Tenkis Davasında İspat Yükü

Tenkis davasında ispat yükü TMK m. 6 gereği davacıya aittir.

Davacı, saklı paylı mirasçı olduğunu, saklı payının ihlâl edildiğini, miras bırakanın ölümünü, saklı payına el atıldığını ispatlamak zorundadır. Davacının, saklı payının hangi hukukî işlemle ihlâl edildiğini ortaya koyması gerekir.

Miras Bırakan, Mirasının Tümünü Bir Kişiye Bırakabilir Mi?

Miras bırakanın terekesinin tamamı üzerinde tasarruf etmesi kısıtlanmıştır. Türk Medeni Kanunu’na göre bazı mirasçıların özel olarak korunması amaçlanmıştır. Kural olarak miras bırakan, terekesi üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilirse de kanunda belirtilen mirasçıların saklı payını ihlal edecek şekilde hareket edemez. İşte kanunun miras payını koruduğu mirasçılara, saklı paylı mirasçılar ve bunların korunan miras kısmına da saklı pay denir. TMK md. 560 uyarınca Saklı paylı mirasçılar:

  • Miras bırakanın altsoyu (çocuklar, torunlar vs.)
  • Miras bırakanın anası ve babası
  • Miras bırakanın eşi

Bu kişiler saklı payları ihlal edildiği takdirde saklı payı ihlal eden tasarrufu kısmen veya tamamen hükümsüz hale getirebilirler

Arena Hukuk Bürosu

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz

Bilgi için: 0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir