Terk kanun maddesi tmk 164

hayata kast boşanma avukatı istanbul

terk kanun maddesi tmk 164

“IV. Terk

Madde 164- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.”

terk kanun maddesi tmk 164
terk kanun maddesi tmk 164

Terk nedenine dayalı olarak boşanmanın sağlanabilmesi 6 aylık süreye bağlıdır. 6 aylık sürenin dolmasına iki ay kala kanun maddesinde yer alan ihtar şartı yerine getirilebilir. Eşin konutu terk etmesi ya da eşlerden birinin diğerini ortak konuta almaması şeklinde yaşanabilmektedir.

ARENA HUKUK ve arabulucuk BÜROSU

Küçükçekmece’de avukatlık ofisi yer alan Arena Hukuk olarak yerli ve yabancı müvekkillere gerekli hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Hizmet Alanlarımız özellikle Küçükçekmece Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davası, Miras Davası, İşçi Alacakları Davası, Kıdem Tazminatı Davası gibi birçok avukatlık faaliyetlerini sunmaktayız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir