Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk vatandaşlığının kazanılması

Türk vatandaşlığı kazanılması, doğumla değil daha sonra başka nedenlerle mükteseben kazanılması söz konusu olabilir. Kişi hangi sebeple vatandaşlığı kazandıysa o tarihten itibaren vatandaşlık kazanmış olur. O tarihten önceki dönemde o kişi Türk vatandaşı değildir, Türk vatandaşlığının kazanılması geriye doğru yürümez.

Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığının kazanılması (Telsik): Kişilerin daha önce hukuki soybağı ile bağlı olmadığı bir ülkenin vatandaşlığını sonradan kazanmasıdır. Burada öncelikle kişinin talebi olması ve başvurması gerekmektedir.

Adi-olağan telsik; vatandaşlığın kazanılmasının normal yoludur. Türk Vatandaşlık Kanunu Madde 11’de çeşitli şartlar aranmaktadır.

Başvuru için aranan şartlar MADDE 11 – (1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda

Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak

Başvuran kişi kendi kanunlarına göre ergin olmalıdır. Eğer herhangi bir vatandaşlığı yok ise Türk hukukuna göre ergin olmalıdır. Türk hukukuna göre kişi 18 yaşında olmalıdır yahut evlilik ile ergin kılınmış olmalıdır yahut mahkeme kararı ile ergin kılınmış olmalıdır.

Başvuran kişi başka ülkenin vatandaşı ise o ülkenin hukukuna göre ergin olma durumu tespit edilecektir. Örneğin kişinin milli hukukuna göre ergin olma yaşı 20 ise burada 20 yaşında olup olmadığına bakarak ergin olup olmadığı tespit edilir.

Diğer bir şart kişinin ayırt etme gücüne sahip olması gerekir. Burada yine başvuran kişinin milli hukukuna göre ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı değerlendirilir. Kişinin vatandaşlığı yok ise Türk hukukuna göre ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı tespit edilir.

Türk hukukuna göre; tam ehliyetliler yönünden vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Sınırlı ehliyetliler; kişiye sıkı sıkı bağlı olan hakları sadece kanuni temsilcilerinin rızası olmadan kullanabilirler. Vatandaşlık başvurusu da kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardandır dolayısıyla sınırlı ehliyetliler de bu başvuruda bulunabilirler. Sınırlı ehliyetsizler ve tam ehliyetsizler; bu başvuruyu şahsen yapamazlar.

Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek

5 yıllık süre kesintisiz olmalıdır. Kesintisiz olmadan kasıt 5 yıl içinde hiç yurt dışına çıkmama değildir. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madde 71’egöre5 yıllık süre içerisinde en fazla 6 ay yurt dışında bulunabilir. 6 ayı geçmediği sürece kişinin Türkiye’deki ikametgahının hesaplanmasında yurt dışında bulunması 5 yıllık süreyi kesintiye uğratmaz.

İkametgahın Türk kanunlarına göre uygun şekilde olmuş olması gerekiyor. Kişi kaçak yollarla Türkiye’ye gelmiş yahut vizesi bittikten sonra Türkiye’de kalmış ise bu kişinin bu süre içerisinde Türkiye’de bulunması 5 yıl hesabında dikkate alınmaz.

Alınan ikametgâh izni kişinin yerleşim niyetini de gösteren bir ikametgâh türü olması gerekir. Sığınmacı olarak gelen veya tedavi için, öğrenim için, öğrenim gören çocuğu için refakatçi olarak gelinen bu hallerde kişinin Türkiye’de ne kadar kalmış olursa olsun bu 5 yıl hesabına dahil edilmemektedir.

2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliğine göre geçici koruma belgesi ile Türkiye’de bulunan kişiler kaç yıl bulunsalar da yine bu 5 yıllık süre için dikkate alınmamaktadır. Örneğin Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılar geçici koruma belgesi ile Türkiye’de bulunmaktadır ama bu kişiler yönetmeliğe göre adi telsik yoluyla Türk vatandaşlığına geçememektedir.

Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek

Alınan vizenin de kişinin Türkiye’ye yerleşme niyetinin bulunduğunu göstermesi gerekir. Bunun yanında kişinin davranışlarıyla vs. bu niyeti, bu kararı teyit etmesi gerekmektedir. Örneğin kişi Türkiye’de iş kurmuş olabilir, yurt dışındaki işini Türkiye’ye taşımış olabilir, iş merkezi Türkiye’de olabilir, Türk vatandaşı ile evli olabilir, daha öncesinden kendi ailesinden Türk vatandaşlığına geçenler olmuş olabilir bu hususta kişinin artık gerçekten Türkiye’ye yerleşme niyetinin olduğu kabul edilir. Ancak bu hususlar örnek olarak sayılmıştır, kesin delil teşkil etmemektedir. Bu hususu Vatandaşlık Başvurularını İnceleme Komisyonu incelemekte ve karar vermektedir.

Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak

Başvuruda bulunan kişi genel sağlık açısından tehlike arz edecek herhangi bir hastalığa sahip olmamalıdır. Toplum sağlığı açısından tehlike teşkil eden bir hastalığının olmaması gerekir. Bu durum sağlık kurumlarınca verilen hekim raporları ile tespit edilecektir.

İyi ahlak sahibi olmak

Kişinin Türk vatandaşı olabilmesi için iyi ahlak sahibi olması gerekmektedir. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre kişinin iyi ahlak sahibi olduğunu tespit etmek için çevresine güven vermesi, uyuşturucu gibi alışkanlıklarının olmaması gerekir. Bunun haricinde yine kişinin bir suçtan dolayı birden fazla kez yargılanmışsa kişinin başvurusu reddedilecektir. Kişinin iyi ahlaklı olduğu somut olaya göre tespit edilir. İl Emniyet Müdürlüklerince kişi hakkında bir soruşturma yapılır ve bunun sonucunda somut verilere dayanarak kişinin iyi ahlaklı olup olmadığı hakkında tespit yapılır.

Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek

Adi telsikte aranan diğer bir şart ise “Türkçe konuşmaktır” Kişinin Türkiye’de hayatını idame ettirebilecek seviyede Türkçe bilmesi aranmaktadır. Adi tensik ile Türk vatandaşlığının kazanılması içi %100 bilme aranmamakta ancak belli düzeyde Türkçe konuşması, derdini anlatabilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak

Bu aranan şart ile geliri veya mesleği olmayan kişilerin Türk toplumuna yük olması engellenmek istenmiştir. Kişinin sadece kendisinin değil, bakmakla yükümlüğü olduğu kişilerin de gelirinin veya mesleğinin yeterli olması aranmaktadır.

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

Kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması gerekir. İl emniyet müdürlükleri tarafından kişi hakkında soruşturma, arşiv araştırması yapılır ve bu şekilde bir engeli varsa başvurusu reddedilecektir. Örneğin terör örgütü üyeliği, milli güvenlik açısından sorun teşkil eder.

Bir yabancı Türk vatandaşlığına geçmek istiyorsa Vatandaşlık Kanunu 11.maddede sayılan şartları eksiz olarak yerine getirmelidir. Aksi takdirde başvurusu reddedilecektir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, bu Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Başvuran kişi vatandaşlık şartlarını taşısa da vatandaşlık vermek zorunda değildir bu durumda yetkili makamların takdir yetkisi bulunmaktadır.

Başvuru nasıl ve nereye yapılır?

Başvuran kişi eğer Türkiye sınırları içinde ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne) gerekli evraklar ile başvurabilir. Eğer başvuran kişi yurt dışında ise dış temsilciliklere gerekli evraklar ile başvurabilir.

Türk vatandaşı nasıl olunur
Türk vatandaşı nasıl olunur

Başvuran kişi adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar İçişleri Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.

Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Türk vatandaşı olmak için başvuru yapılması gerekiyor ve bu başvuruda istenilen belgeler aşağıdaki linktedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler TIKLAYINIZ

Bilgi için: 0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Önerilen Yazı : SINIR DIŞI (DEPORT) ETME KARARI VE İTİRAZI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir