Vize İhlali

vize ihlali

Vize Süremi Fazla Aştım Ne Olur?

Vize ihlali, süresi aşıldığı takdirde sınır dışı etme kararı alınır. Vize süresinin bitim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde kişinin ülkeden çıkış yapması gerekmektedir. Eğer 10 günden fazla bir süre halen daha Türkiye’de kalmaya devam edildiği takdirde kişi hakkında sınır dışı etme kararı verilir.

Sınır dışı işlem aşamaları:

  1. Kolluk veya diğer görevlilerce vize süresini ihlal eden kişi tespit edilir.
  2. Eğer vizesini aştığı halde hala daha ülkede kalan kişi kolluk tarafından yakalanırsa haklarında sınır dışı etme kararı verilmesi için derhal valiliğe bildirilir. Valilik tarafından sınır dışı etme karar değerlendirilir. Bu değerlendirme ve karar alma süresi en fazla 48 saattir.
  3. Vize süresini ihlal eden kişi hakkında sınır dışı etme kararı verilir. Sınır dışı etme kararı valilik tarafından verilir.
  4. Sınır dışı etme kararı sonrasında kişi hakkında idari gözetim kararı verilir yahut idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

İdari Gözetim Kararı Kimler İçin Alınır?

  • Kişinin kaçma ve kaybolma riski varsa,
  • Kişi Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal etmişse,
  • Kişi sahte ya da asılsız belge kullanmışsa
  • Kişi kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmamışsa,
  • Kişi kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturuyorsa hakkında idari gözetim kararı verilir.

İdari gözetim kararı valilik tarafından alınır.

Eğer kişi hakkında idari gözetim kararı alınmışsa bu kişiler 48 saat içinde geri gönderme merkezlerine götürülür ve sınır dışı etme işlemleri yapılana kadar bu kişi geri gönderme merkezinde tutulur. Geri gönderme merkezlerinde kişi idari gözetim altında en fazla 6 ay kalabilir. Ancak bu süre en fazla 6 ay olacak şeklinde uzatılabilir. Bunun için ise sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi gerekir.

İdari gözetim kararı valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilmektedir. Eğer idari gözetim kararının devam etmesi zaruret olarak görülmüyorsa bu karar sonlandırılır.

İdari Gözetim Kararına Karşı Ne Yapılabilir?

Hakkında idari gözetim kararı verilen kişi yahut yasal temsilcisi veya bir avukatla temsil ediliyorsa avukatı idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvurabilir. Ancak başvuru idari gözetimi durdurmamaktadır.

Sulh ceza hâkimi başvuruyu 5 gün içinde karara bağlar ve bu karar kesindir.

Geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere beklenen kişi genel kolluk tarafından il göç idaresi müdürlükleri eşliğinde sınır kapılarına götürülür.

Türkiye’yi Terke Davet Nedir?

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan kişilerin yukarıda sayılan aşamalara tabi olmadan Türkiye’yi terk etmeleri için kolaylaştırılmış usuldür.

Vize ihlali nedeniyle hakkında sınır dışı etme kararı alınan kişiye Türkiye’yi terk edebilmeleri için en az 15 gün olmak üzere 30 güne kadar süre verilir. Bu süre tanınan kişilere bir çıkış İzin Belgesi verilir.

Ancak aşağıda sayılan durumlar söz konusu ise Türkiye’yi terke davet usulü uygulanmaz:

1.Kişinin kaçma ve kaybolma riski varsa,

2.Kişi yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal etmişse,

3.Kişi sahte belge kullananmışsa,

4.Kişi asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışmış veya ikamet izni aldığı tespit edilmişse

5.Kişi kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturuyorsa.

Yukarıdaki durumlar söz konusu ise bu kişiye Türkiye’yi terk edebilmeleri için en az 15 gün olmak üzere 30 güne kadar süre verilmez. Bu kişi hakkında idari gözetim kararı verilir.

Vize İhlali Halinde Bulunanlara Türkiye’ye Giriş Yasağı Uygulanır mı?

Vize ihlalinde bulunan ve sınır dışı edilen kişilere belirli durumlarda Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmaktadır. Ancak sınır dışı edilen kişiler belirli şartları yerine getirirse hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmamaktadır.

Hakkında Türkiye’ye Giriş Yasağı Kararı Alınmayacak Kişiler

Kişi vize süresini 3 aya kadar (3 ay dahil değil) ihlal etmiş ancak bu durum yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye’den çıkış yapmak için sınır kapılarına gelmiş ve ihlali nedeniyle ödemesi gereken idari para cezasını ödemişse,

Kişi vize süresini 3 aya kadar (3 ay dahil değil) ihlal etmiş ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’den ayrılmak için kendilerine tanınan sürede çıkış yapmak için sınır kapılarına gelmiş ve ihlali nedeniyle ödemesi gereken idari para cezasını ödemişse,

Bu kişi hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmaz.

Vize Süresi
Vize Süresi

Hakkında 1 Aydan 5 Yıla Kadar Türkiye’ye Giriş Yasağı Kararı Alınacak Kişiler

3 aydan fazla (3 ay dahil) vize ihlalinde bulunan ancak bu durum yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye’den çıkış yapmak için sınır kapılarına gelmiş ve vize ihlali nedeniyle ödemesi gereken idari para cezasını ödemişse,

Bu kişi hakkında şu sürelerde Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır:

3 ay ve 6 ay arası vize ihlali yapılmışsa  à 1 ay ülkeye giriş yasağı

6 ay ve 1 yıl arası ihlali yapılmışsa à 3 ay ülkeye giriş yasağı

1 yıl ve 2 yıl arası vize ihlali yapılmışsa à 1 yıl ülkeye giriş yasağı

2 yıl ve 3 yıl arası vize ihlali yapılmışsa à 2 yıl ülkeye giriş yasağı

3 yıldan fazla vize ihlali yapılmışsa à 5 yıl ülkeye giriş yasağı

Hakkında 3 Aydan 5 Yıla Kadar Türkiye’ye Giriş Yasağı Kararı Alınacak Kişiler

Kişi vize süresini (süresi yok) ihlal etmiş ancak bu durum yetkili makamlarca tespit edilmeden sınır kapılarına kendiliğinden gelmiş olsa dahi vize ihlali nedeniyle idari para cezasını ödememişse,

Kişi vize süresini 3 aya kadar (3 ay dahil değil) ihlal etmiş ve hakkında sınır dışı etme kararı alınarak Türkiye’den ayrılmak için kendilerine tanınan sürede çıkış yapmamış ve/veya vize ihlali nedeniyle idari para cezasını ödememişse,

Vize ihlali nedeniyle ödemesi gereken idari para cezasının ödenip ödenmediğine bakılmaksızın 3 aydan fazla (3 ay dahil) vize ihlali gerçekleştirmiş ve hakkında sınır dışı kararı verilerek Türkiye’yi terke davet edilmişse,

Bu kişi hakkında şu sürelerde Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır:

3 aya kadar vize ihlali yapılmışsa  à 3 ay ülkeye giriş yasağı

3 ay ve 6 ay arası vize ihlali yapılmışsa à 6 ay ülkeye giriş yasağı

6 ay ve 1 yıl arası ihlali yapılmışsa à 1 yıl ülkeye giriş yasağı

1 yıl ve 2 yıl arası vize ihlali yapılmışsa à 2 yıl ülkeye giriş yasağı

2 yıldan fazla vize ihlali yapılmışsa à 5 yıl ülkeye giriş yasağı

Arena Hukuk Bürosu

Contact us from +90 532 263 86 59 (Call or whatsapp)

Phone : +90 532 263 86 59

Deportation of foreigners in turkey find a lawyer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir