Yasal mirasçı kimdir? Yasal mirasçı ne demek?

boşanma avukatı ücreti

Yasal mirasçı kimdir? Yasal mirasçı ne demek?

Yasal mirasçılar: Kan bağı olan kişiler, sağ kalan eş, evlatlık ve devlet olarak sıralanır.

1-Kan hısımları (Alt soy, anne ve baba, büyük anne ve büyük baba, evlilik dışı hısımlar

2-Sağ kalan eş

3-Evlatlık

4-Devlet

şeklinde sıralanır.

Yasal mirasçı kimdir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495. Maddesi ile 501. Maddesi arasında yasal mirasçılar belirtilmektedir.

1.KAN HISIMLARI

Alt soy, (m.495), anne ve baba (m.496), büyük anne ve büyük baba (m.497), evlilik dışı hısımlar (m.498)

2.SAĞ KALAN EŞ

(m.499)

3.EVLATLIK

(m.500)

4.DEVLET

(m.501)

Yasal mirasçı ne demek?
Yasal mirasçı ne demek?
  • Yasal mirasçı ne demek?

Yasal mirasçı miras bırakanın vefatının ardından kanunen mirasçı olabilecek kişilerdir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken miras kalan kişi ya da kişilerin hangi zümrede olduklarıdır. Başka bir deyişle kişinin alt soyundan (örneğin çocuğu varsa) mirasçısı varsa anne ve babasına miras kalmaz. Bir başka örnek vermek gerekirse, ölen kişinin çocuğu yoksa anne ve babası da hayatta değilse, bu sefer kardeşleri varsa kardeşleri yasal mirasçıları haline gelecektir.

Küçükçekmece boşanma avukatımız :  0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir