Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliye Etme Süresi

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliye Etme Süresi

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliye Etme Süresi, yeni bir ev sahibi, mülkü satın aldığında mevcut kiracıyı tahliye etmek isteyebilir. Bu durum, yeni malikin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşebilir. Peki, yeni malikin kiracıyı tahliye edebilmesi için hangi adımları atması gerekmektedir?

 1. Yazılı Bildirim: Yeni malik, taşınmazı satın aldıktan sonra 1 ay içinde kiracıya yazılı bildirim yapmalıdır. Bu bildirim, malikin taşınmazı kendisinin kullanmak istediğini belirtmelidir.
 2. Dava Açma Süresi: Yazılı bildirimden itibaren 6 ay sonra, yeni malik kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir. Alternatif olarak, kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde de dava açma hakkına sahiptir.

Yeni Malik Kiracıyı Kaç Gün İçinde Tahliye Edebilir?

Yeni malikin kiracıyı tahliye süresi, belirli yasal prosedürlere bağlıdır. Bu sürecin detayları aşağıdaki gibidir:

 1. Bildirim Süresi: Taşınmazın edinim tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıya yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.
 2. Dava Açma Süresi: Yazılı bildirimden 6 ay sonra veya kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içinde dava açılabilir.

Bu süreç göz önünde bulundurulduğunda, yeni malikin kiracıyı tahliye etme süresi ortalama 210 gün içinde gerçekleşebilir. Bu süre hem yazılı bildirim hem de dava açma sürelerinin toplamından oluşmaktadır.

Yeni bir ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek istediğinde belirli yasal prosedürleri takip etmelidir. Yazılı bildirimden itibaren 6 ay sonra veya kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde dava açma hakkına sahiptir. Bu adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, yeni malikin kiracıyı tahliye etme sürecini başarılı kılacaktır.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliye Etme Süresi

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliye Şartları

Yeni bir ev sahibi, bazı yasal şartlar yerine getirildiğinde mevcut kiracıyı tahliye edebilir. Bu şartlar, Türk Borçlar Kanunu kapsamında belirlenmiştir. İşte yeni ev sahibinin kiracıyı tahliye edebilmesi için gerekli koşullar:

 1. Taşınmazın Yeni Maliki Olmalıdır:
  • Kiracıyı tahliye edebilmek için öncelikle taşınmazın yeni maliki olunması gerekmektedir.
 2. Konut veya İşyeri Gereksinimi:
  • Yeni malikin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut veya işyeri gereksinimi bulunmalıdır.
 3. Yazılı Bildirim Zorunluluğu:
  • Yeni malik, taşınmazı edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Bu bildirim, taşınmazın malikin gereksinimleri doğrultusunda kullanılacağını belirtmelidir.
 4. Dava Açma Süresi:
  • Yeni malik, kiracıya yaptığı yazılı bildirimin ardından 6 ay geçtikten sonra tahliye davası açabilir.
  • Alternatif olarak, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içinde de dava açarak tahliye işlemini gerçekleştirebilir.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliye Süreci

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliye edebilmesi için izlemesi gereken süreç şu şekildedir:

 • 1 Ay İçinde Bildirim: Taşınmaz edinildikten sonra 1 ay içinde kiracıya yazılı bildirim yapılmalıdır.
 • 6 Ay Bekleme Süresi: Bildirim yapıldıktan sonra 6 ay beklenmelidir. Bu sürenin sonunda dava açılabilir.
 • Kira Sözleşmesi Sonu: Alternatif olarak, kira sözleşmesi sona erdikten sonra 1 ay içinde de dava açma hakkı bulunmaktadır.

Yeni ev sahibi olarak kiracıyı tahliye etmek istiyorsanız, yukarıda belirtilen yasal şartları ve süreleri dikkate almanız gerekmektedir. Yazılı bildirim süresi ve dava açma sürelerine dikkat etmek, yasal sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından önemlidir.

Evin Satılması Durumunda Kiracının Hakları

Kiracının Hakları Nelerdir?

Evin satılması, kiracının haklarını ortadan kaldırmaz. İşte kiracının bu durumda sahip olduğu haklar:

 1. Kira İlişkisi Devam Eder:
  • Yeni ev sahibi, eski ev sahibinin yerine geçerek kira sözleşmesine taraf olur. Bu durumda kira sözleşmesi, yeni malik ile yapılmış gibi aynı şartlarla devam eder.
 2. Kiracının Evi Hemen Boşaltma Zorunluluğu Yoktur:
  • Kiracının evi hemen boşaltması gerekmez. Yeni malik, taşınmazın tapuda devir tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıya yazılı ihtar göndermelidir. Bu ihtar kiracıya tebliğ edildikten sonra, kiracının evi boşaltması için 6 ay süre verilir.
 3. Depozito İadesi:
  • Kiracı tarafından eski ev sahibine verilen depozito, yeni ev sahibine devredilmelidir. Yeni malik, kiracının haklarını ve sorumluluklarını üstlenir ve depozito ile ilgili yükümlülükler de buna dahildir.

Evin Satılması Durumunda Kiracının Yapması Gerekenler

 • Yazılı Bildirim Bekleme:
  • Kiracı, yeni malikin ihtarını beklemelidir. İhtar gönderilmeden kiracının evi boşaltma zorunluluğu yoktur.
 • Sözleşme Şartlarına Uygun Davranma:
  • Kiracı, mevcut kira sözleşmesi şartlarına uymaya devam etmelidir. Kira ödemeleri ve diğer yükümlülükler aynı şekilde devam eder.
 • Depozito Konusunu Takip Etme:
  • Kiracı, depozitonun yeni malik tarafından devralındığından emin olmalıdır. Bu konuda yeni malik ile iletişimde kalmak önemlidir.
Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliye Etme Süresi
Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliye Etme Süresi

Yeni Ev Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumlulukları

 • Kira Sözleşmesine Uygun Davranma:
  • Yeni malik, kira sözleşmesi şartlarına uymak zorundadır. Kirayı artırma veya sözleşme şartlarını değiştirme gibi işlemler, sözleşmenin bitimine kadar yapılamaz.
 • Yazılı İhtar Gönderme:
  • Kiracının tahliyesini talep ediyorsa, tapu devrinden itibaren 1 ay içinde yazılı ihtar göndermelidir. Kiracının bu ihtardan sonra 6 ay içinde evi boşaltması gerekecektir.

Sonuç

Evin satılması durumunda kiracının hakları Türk Borçlar Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Yeni malik, kira sözleşmesinin tarafı olur ve kiracının sözleşmeden doğan hakları devam eder. Kiracı, yeni malikin ihtarını aldıktan sonra 6 ay süresince evi boşaltmak zorundadır. Depozito ise yeni ev sahibine devredilir ve bu süreçte kiracının hakları korunur.

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Tahliye Edebilir mi?

Evet, ev sahibi içerisinde kiracı bulunan evi satabilir. Ancak tapuda şerh yer almıyorsa bu mümkündür. Kiracılı ev satıldıktan sonra kiracının sözleşmesi bitene kadar evde oturma hakkı vardır.

Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Kaç Günde Çıkarabilir?

Yeni malik, kiracıya yazılı bildirim yaptıktan 6 ay sonra veya kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içinde dava açarak tahliye sürecini başlatabilir. Ortalama olarak 210 gün içinde kiracı tahliye edilebilir.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliye Davası İlk Celsede Biter mi?

Tahliye davası, gerekli koşullar sağlandığında ve mahkeme yoğunluğu düşükse ilk celsede bitebilir. Ancak, özellikle büyükşehirlerde ilk celsede sonlanma olasılığı düşüktür.

Yeni Ev Sahibi Kiraya Zam Yapabilir mi?

Yeni ev sahibi, kira sözleşmesi sona ermeden kiraya zam yapamaz. Türk Borçlar Kanunu’nun 310. maddesine göre, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur ve mevcut sözleşme şartlarına uymak zorundadır.

Kiracı Tahliyesi Sonrası Yeniden Kiraya Verebilir mi?

Türk Borçlar Kanunu’nun 355. maddesine göre, kiracı tahliyesi sonrası gereksinim amacıyla boşaltılan taşınmaz üç yıl geçmedikçe başka birine kiralanamaz. Haklı sebep olmaksızın bu hükme aykırı davranıldığında, eski kiracıya tazminat ödenir.

Yeni Ev Sahibi IBAN Vermezse Ne Yapılır?

Yeni ev sahibi IBAN vermezse, kiracı mahkemeye başvurarak bir ödeme yeri belirlenmesini talep edebilir. Mahkeme, bir bankada hesap açarak ev sahibine bildirebilir.

Diğer Yazılarımız:

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?

İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE İHTAR ZORUNLU MU?

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

ANAHTAR TESLİM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

İKİ HAKLI İHTARDA İCRA ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ ŞARTI

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir