Yeni Evliliklerde Boşanma

Yeni Evliliklerde Boşanma

Yeni Evliliklerde Boşanma günümüzde yeni evli çiftlerin evlendikten kısa bir süre sonra boşanma kararı aldıkları durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Evlilik, hukuki boyutunun yanında kişisel, psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak birçok boyutu olan bir kurumdur. Dolayısıyla yeni evlenen kişilerin bu hususlardan birisi veya birkaçında sorun yaşayarak boşanma kararı aldıkları durumlar olmaktadır.

Boşanma hukuku en temel haliyle, eşler arasındaki evlilik birliğinin hukuki olarak sona erdirilmesi ve sona ermeye bağlı olarak ortaya çıkacak yeni hukuki durum içerisinde kişilerin hukuki ve mali olarak üstleneceği sorumlulukları düzenler. Bu durumda evlendikten kısa bir süre sonra boşanmak isteyen kişilerin, hukuki haklarını ve sorumluluklarını bilmeleri büyük önem arz eder.

Diğer birçok yazımızda üzerinde durulduğu üzere, Türk Hukuk Sistemimiz içerisinde boşanma davaları temel olarak anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere 2 şekilde düzenlenmiştir. Buradan da anlaşılabileceği üzere, hukuk sistemimiz içerisinde evli çiftelerin boşanma ve boşanmanın mali-hukuki tüm sonuçları hakkında anlaşmak ve bu hususları içeren bir protokol düzenlemek suretiyle anlaşmalı olarak boşanmaları mümkündür.

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi içi eşlerin tüm konularda anlaşmalarının yanı sıra evliliğin en az 1 yıl süreyle devam etmiş olması gerekir. Yani, evli çiftlerin anlaşmalı bir şekilde boşanabilmesi için en az 1 yıl süreyle evli kalmış olmaları gerekir. Evliliğin 1 yıldan daha az bir süreyle devam etmiş olması halinde anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

Evlilik birliği, 1 yıldan daha kısa bir süreyle devam etmiş olması ve eşlerden birisinin yahut her ikisinin boşanmak istemeleri durumunda ancak Türk Medeni Kanunu’nun 161-166 maddelerinde düzenlenen boşanma sebeplerinden birisine dayanmak suretiyle bir çekişmeli boşanma davası açılabilir. TMK m. 161-165 maddeleri arasında düzenlenen boşanma sebepleri, özel boşanma sebepleri olarak isimlendirilir. TMK m. 166 hükmü ise uygulamada genel boşanma sebebi olarak isimlendirilen “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” durumunu düzenleyen maddedir. Her bir boşanma sebebinin kendi içerisinde birtakım özellikleri ve dava aşamasında ispatı için gerekli şartları bulunmaktadır.

Bu hususlarda detaylı bilgi edinmek için aşağıda listelenen makalelerimizi incelemenizi tavsiye ederiz.

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir