Zina aldatma affetme affetmiş sayılma yargıtay

Zina aldatma affetme affetmiş sayılma yargıtay

Zina aldatmada affetmiş sayılma Yargıtay kararları sayfanın altında bulunmaktadır.

Zina yani aldatmada affetme

Zina yani aldatmanın ardından, aldatılan eş diğer eşi affetmesi halinde zinaya dayalı boşanma davası kabul edilmez.

Af nasıl olmalıdır?

Affetme açıkça olabileceği gibi örtülü yani davranışlarından anlaşılacağı üzere gerçekleşebilir.

Aldatmada örtülü affetme

Aldatıldığını öğrenen eş, diğer eşle evlilik birliğini devam ettirdiyse artık aldatan eşi affettiği düşünülür. Başka bir deyişle davranışlarıyla evlilik birliğine devam eden eş affetmiş sayılır.

Aldatmada açıkça affetme

Aldatılan eş başka kişiler huzurunda eşini aldatma nedeniyle affettiğini belirttiyse artık affettiği düşünülür ve aldatmaya dayalı davasının kabul olması mümkün olmaz.

Zina yani aldatmada zamanaşımı

Zina aldatma affetme yargıtay
Zina aldatma affetme yargıtay

Zina aldatma dava süresi 6 ay ve 5 yıl olarak düzenlenmiştir. Başka bir deyişle zinanın öğrenilmesinin ardından 6 ay içerisinde, her halde zina yeni öğrenilmiş olsa da zina üzerinden 5 yıl süre geçmesiyle artık zinaya dayalı boşanma davası açılmaması gerekir, aksi halde mahkeme davayı kabul etmeyecektir. Bu süreler hak düşürücü sürelerdir.

Aldatma zina affetme YARGITAY KARARLARI

Affeden taraf zina sebebiyle dava açamayacağı gibi zinaya dayanarak başka nedenle dava açamaz

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/8706 E. , 2017/2771 K.

“Davacı kadın evlilik birliğinin sarsılması (TMK m.166) ve zina (TMK m.161) hukuksal sebeplerine dayalı olarak boşanma talep etmiş, mahkemece tarafların zina sebebiyle boşanmalarına karar verilmiş ise de; tarafların barıştıkları 2013 yılı Ağustos ayından davanın açıldığı 16/02/2015 tarihine kadar davalı erkeğin zina fiilini gerçekleştirdiği toplanan delillerle kanıtlanamadığından davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

Aftan sonra tekrar zina yapıldıysa aynı kişiyle dahi olsa zinaya dayalı dava kabul edilecektir.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/14998 K. 2014/15758 T. 7.7.2014

“Mahkemece, kadın tarafından açılan “zina (TMK.md.161) sebebine dayanan boşanma davası, “ davalının zina yaptığı sabit ise de, davacının eşini affettiği, aftan sonra zinanın devam ettiğinin ispatlanamadığı” gerekçesiyle reddedilmiştir. Davalının bir başka kadınla ilişkisinin olduğu, bu kadından 24.07.2010 tarihinde bir çocuğunun bulunduğu, çocuğun annesi tarafından davalı aleyhine 28.02.2011 tarihinde babalık davası açıldığı, davalının babalığına hükmedildiği, kararın 23.10.2012 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Davacı-davalı kadının eşinin bir başka kadınla ilişkisini öğrenmesinden sonra tarafların barıştıkları ve 2010 yılı Eylül ayında birlikte hacca gittikleri doğrudur. Eldeki boşanma davası 05.10.2011 tarihinde açılmıştır. Davalı aleyhine açılan babalık davasında 13.02.2012 tarihli oturumda dinlenen tanık beyanından ve dosyaya sunulan mesaj dökümlerinden davalının aynı kadınla ilişkisinin tarafların barışmalarından sonra da devam ettiği anlaşılmaktadır. Af, öncesindeki zina eylemine dayalı olarak dava hakkını ortadan kaldırır (TMK.md.161/son) ise de, sonrasındaki zina eylemine dayalı dava hakkı üzerinde etkili değildir. Davacının affından sonra da davalının aynı kadınla ilişkisinin devam ettiği gerçekleştiğine göre, kadının boşanma davasının kabulü ile tarafların zina (TMK.md.161) sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile isteğin reddi doğru bulunmamıştır. “

Aldatan eşi eve geri getirmek için gidilmesi affetme sayılmaz

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/26115 K. 2013/11574 T. 25.4.2013

“Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-davacı kadının değişik erkekleri eve aldığı ve Mehmet isimli şahıslarla uzun süredir ilişki yaşadığı ve böylelikle davalı-davacı kadının zina eyleminin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacı-davalı kocanın eşiyle barışmak ve onu eve getirmek için gittiği, kocanın bu eyleminin af niteliğinde bulunduğu belirtilerek kocanın davasının reddine karar verilmiş ise de; kocanın eşini almak için gitmesinin af niteliğinde bulunmadığı ve eşiyle görüşmek için gittiği, davalı-davacı kadının gelmek istememesi ve eşine küfür etmesi üzerine, kocanın da eşini bıçakladığı gerçekleşmiştir. Gelişen olaylar kocanın eşini affettiği ve olayları hoşgörü ile karşıladığını göstermez. O halde, davacı-davalı kocanın boşanma davasının da kabulüne karar vermek gerekirken, kocanın davranışlarının af niteliğinde kabul edilerek yazılı şekilde ret kararı verilmesi doğru olmamıştır.”

Af örtülü de olsa tereddüte mahal vermemelidir

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14447 K. 2018/3576 T. 20.03.2018 “Davacı-karşı davalı erkeğin temyiz itirazlarının yapılan incelemesinde; Mahkemece davacı-karşı davalı erkek tarafından zina hukuki sebebine (TMK m.161) dayalı açılan boşanma davasının kadının bu eyleminin erkek tarafından affedildiği gerekçesiyle reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden kadının zina eyleminden sonra evlilik birliğinin devam etmediği, kadının sık sık babaevine bırakılmasının da birlikteliğin gerçekleşmediğini gösterdiği, … İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen kadının erkekle ortak haneye dönmek istediğini belirten 26/04/2015 tarihli tutanakta erkeğin imzası olsa da kadının aynı gün tekrar baba evine bırakılarak erkek tarafından 28.04.2016 tarihinde zina hukuki sebebine dayalı davanın açıldığı, dosya içerisinde af olgusunun kabulünü gerektirir bir delilin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır. O halde davacı-karşı davalı erkeğin zina hukuki sebebine dayalı boşanma davasının kabulüne karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.”

Başlangıçta zinaya ses çıkarılmaması zinanın devamı halinde hak düşürücü süreyi başlatmaz

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6214 K. 2012/23989 T. 08/10/2012

‘‘…Zina eylemi devam ettiğinden hak düşürücü sürenin başlaması söz konusu olmadığı gibi; kadının kocasının davranışına başlangıçta ses çıkarmaması, bu davranışı onayladığı anlamına gelemez…’’

Detaylı bilgi için avukatlarımıza soru sorabilirsiniz.

Kadın boşanma avukatı talebinizi iletebilirsiniz.

Arena Hukuk Danışmanlık Arabuluculuk Ofisi

İletişim: 0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir